medici arts

今日節目表

 • 00-00 - 隱藏的歌手第二季E3普
 • 01-30 - 青春最好時E25-26普
 • 03-00 - 打怪羅曼史 LEVEL UPE5-6普
 • 05-00 - 一見不鍾情E24普
 • 06-00 - 風中奇緣E10-12普
 • 08-30 - 青春最好時E25-26普
 • 10-00 - 打怪羅曼史 LEVEL UPE5-6普
 • 12-00 - 隱藏的歌手第二季E3普
 • 13-30 - 風中奇緣E13-15普
 • 16-00 - 打怪羅曼史 LEVEL UPE5-6普
 • 18-00 - 青春最好時E27-28普
 • 19-30 - 隱藏的歌手第二季E4普
 • 21-00 - 打怪羅曼史 LEVEL UPE7-8普
 • 23-00 - 一見不鍾情E25普

現正熱映

現在時間

一見不鍾情E25普