medici arts

今日節目表

 • 16-00 - 週末影院特別企劃:宅男慢半拍E1普
 • 13-30 - 秦時麗人明月心E11-13普
 • 12-00 - 隱藏的歌手第二季E9普
 • 10-00 - 週末影院特別企劃:宅男慢半拍E1普
 • 08-30 - 多金社長小資女E15-16普
 • 06-00 - 秦時麗人明月心E8-10普
 • 05-00 - 淨化萬事屋E1-2普
 • 03-00 - 週末影院特別企劃:宅男慢半拍E1普
 • 00-00 - 隱藏的歌手第二季E9普
 • 01-30 - 多金社長小資女E15-16普
 • 18-00 - 多金社長小資女E17-18普
 • 19-30 - 隱藏的歌手第二季(完)E10普
 • 21-00 - 胸腔外科盜心師E5-6普
 • 23-00 - 淨化萬事屋E3-4普

現正熱映

現在時間

淨化萬事屋E3-4普